DRAMATURGICKÝ BOARD

spoluautor projektu, KVAS z.s.

Krátký odstavec Krátký odstavec Krátký odstavec Krátký odstavec Krátký odstavec Krátký odstavec  Krátký odstavec Krátký odstavec Krátký odstavec Krátký odstavec Krátký odstavec Krátký odstavec

spoluautor projektu, KVAS z.s.

Krátký odstavec Krátký odstavec Krátký odstavec Krátký odstavec Krátký odstavec Krátký odstavec …….. Krátký odstavec Krátký odstavec Krátký odstavec Krátký odstavec Krátký odstavec Krátký odstavec ……..

programový ředitel Plzeň 2015 o.p.s

Ve společnosti Plzeň 2015, o.p.s. spolu s uměleckým šéfem Petrem Formanem koordinuje přípravy a zodpovídá za program projektu Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015. Jedná s partnery, umělci, příslušnými orgány i spřátelenými organizacemi.

Plzeň 2015

manager participace Plzeň 2015 o.p.s.

REALIZAČNÍ TÝM

manažer projektu

Krátký odstavec Krátký odstavec Krátký odstavec Krátký odstavec Krátký odstavec Krátký odstavec …….. Krátký odstavec Krátký odstavec Krátký odstavec Krátký odstavec Krátký odstavec Krátký odstavec

fundraising, spolupráce s komerčními partnery

Krátký odstavec Krátký odstavec Krátký odstavec Krátký odstavec Krátký odstavec Krátký odstavec …….. Krátký odstavec Krátký odstavec Krátký odstavec Krátký odstavec Krátký odstavec Krátký odstavec ……..

projektová managerka

Krátký odstavec Krátký odstavec Krátký odstavec Krátký odstavec Krátký odstavec Krátký odstavec …….. Krátký odstavec Krátký odstavec Krátký odstavec Krátký odstavec Krátký odstavec Krátký odstavec

vedoucí rešeršního týmu

Novinářka, scénáristka, režisérka. Má dlouholeté zkušenosti se všemi typy médií – tiskem, rozhlasem, televizí, internetem i mobilními aplikacemi. Někdejší redaktorka Českého rozhlasu 3 – Vltava, reportérka týdeníku Reflex, kulturní webeditorka časopisu Týden (vše pod jménem Konrádová). Dnes studentka FAMU, scénáristka zábavně vzdělávacích pořadů České televize, režisérka krátkých spotů a idea maker nových formátů. Spoluautorka knihy Bašta mezi žabožrouty – unikátního průvodce českou i francouzskou Paříží.

koordinátorka

Add Description here

sociolog, fotograf

Add Description here

REŠERŠNÍ TÝM SKRYTÉHO MĚSTA

odborný garant

Jeden z našich nejvyhledávanějších historiků specializujících se na 20. století, především na 2. sv. válku a komunismus. Odborný poradce českých filmařů a televizních autorů. Podílel se například na vzniku 44-ti dílného televizního seriálu Heydrich – konečné řešení nebo série historických televizních filmů Roberta Sedláčka a Pavla Kosatíka – České století. Přednáší na Katedře historie FF UK v Praze, do týmu doporučil několik svých vynikajících plzeňských studentů. Je autorem disertační práce Swingová mládež a okupační moc v protektorátu Čechy a Morava, autorem knihy Podplukovník Josef Balabán -Život a smrt velitele legendární odbojové skupiny Tři králové. Autorsky se podílel na knihách: České Vánoce od vzniku republiky po sametovou revoluci, Žádáme trest smrti! - Propagandistická kampaň provázející proces s Miladou Horákovou a spol. a Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. stol.

rešeršista

nezávislá dokumentaristka. Někdejší kulturní reportérka zpravodajské redakce ČT, Dramaturgyně a moderátorka pořadu Týden v kultuře na ČT24. Dnes scenáristka a dokumentaristka, režisérka filmu Miro Švolík: Cesta do stredu sveta, aktuálně natáčí autorskou dokumentární esej o Milovicích Přízraky. Řídila PR kampaně velkých korporací (Karlovarské Minerální Vody), ale i uměleckých galerií (Arthouse Prague) nebo launche nezávislých design brandů (Boho). Ve spolupráci s nezávislými filmovými produkcemi nyní vyvíjí původní docu a TV formáty.

rešeršista

Plzeňský architekt a teoretik architektury. Během studia humanistiky, architektury a dějin a teorie designu a nových médií absolvoval stáže v USA, Německu a Indii. Působí na Ústavu umění a designu ZČU v Plzni a v kreativním týmu společnosti Plzeň 2015. Je autorem výstavy KOTVY MÁJE / České obchodní domy 1965–1975 a editorem stejnojmenné publikace. V současné době se věnuje práci na projektu věnovaném osobnosti a dílu Růženy Žertové. Iniciátor vzniku elektronického Architektonického manuálu – průvodce architekturou Plzně (PAM) po vzoru brněnského projektu obdobného jména.

rešeršista

Student historie na FF UK v Praze, sběratel vojenské historické techniky a plzeňský patriot. ÁíPochz z .... . Odborný znalec historických detailů osvobození Plzně v roce 1945, aktivní organizátor akcí v prostředí komunit, které se na osvobození specializují. Pořadatel výroční oslavy osvobození Plzně Slavnosti svobody, člen Klubu vojenské historie Tommy & Yankee z. s.

rešeršista

Historik pocházející z Plzně. Studoval na FF UK a pracuje jako archivář Státního oblastního archivu v Praze. Jeho odborný zájem je zaměřen především na české dějiny v letech 1945–1948, na dějiny plzeňského regionu a na vývoj československého komunistického hnutí. Odborník na dějiny KSČ a významné občanské protesty na Plzeňsku v 50. letech včetně vývoje vztahu KSČ na Plzeňsku k americké armádě po druhé světové válce nebo událostí kolem Měnové reformy. Autor studií: Komise pro zařazování osob do táborů nucených prací v Plzni 1948–1950, Projekt stavby Korandova sboru v Plzni 1918–1938, KSČ na Plzeňsku v letech 1945–1948. Početnost a struktura členské základny.

rešeršista

Archivářka. Pracuje v Archivu města Plzně. Odborné zaměření: regionální dějin Plzně a Plzeňska 17.-20. století, dějiny archivnictví, vědecké edice osobní korespondence a dalších archivních pramenů, praktické aspekty archivnictví a spisové služby.

rešeršista

Novinář a publicista, historik populární hudby a teoretik sportu, plzeňský rodák a patriot. Někdejší redaktor časopisu Rock&Pop a kulturní rubriky iDnes a vědecký pracovník Muzea poplární hudby. Autor knih Dlouhá cesta na vrchol - Velká kronika plzeňského hokeje, Příběh zapomenutého průmyslníka - Život a doba Karla Loevensteina, generálního ředitele Škodových závodů, příručky Pivopedie a také knihy Tři sestry – 25 let ve 25 obrazech.

rešeršista

Aktivní člen mladé neformální iniciativy Maják Plzně, která si klade za cíl oživovat město Plzeň akcemi, které zpřítomňují zajímavé historické okamžiky či artefakty. Student Českých dějin za ZČU...

rešeršisté

Studenti sociologie na ZČU

rešeršista

Plzeňský publicista a scénárista, zakladatel OF v Plzni. Bývalý literární redaktor a šéfredaktor Českého rozhlasu Plzeň, v letech 1990-1994 člen Rady města Plzně. Klíčový redaktor internetové Plzeňské televize.

rešeršista

Plzeňská historička, která od roku 1988 spolupracovala s Demokratickou iniciativou a plzeňským disentem. Vystudovala obor Teorie a filozofie komunikace na FHS ZČU a obor Orální historie a soudobé dějiny na FHS UK, doktorát získala na FF ZČU. Autorka knihy Zapomenutá generace 80. let 20. století. Nezávislé aktivity a samizdat na Plzeňsku. Členka České asociace orální historie. Zaměřuje se na české dějiny v období tzv. normalizace, především nezávislé občanské iniciativy a aktivity.

rešeršista

Redaktorka plzeňského Českého rozhlasu

rešeršista

Autorka knížky Židovská komunita v Plzni.

rešeršista

Historik žijící u Plzně. Vědecký pracovník v oddělení 20. století v Historickém ústavu Akademie Věd. Zaměření: sociální dějiny období nacionálního socialismu, výzkum pachatelů genocidy a holocaustu, mezinárodní vztahy ve střední Evropě po druhé světové válce. Publikoval studentskou práci s názvem „Akce Ležáky. 24. 6. 1942“. V letech 2002-2007 studoval Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích obor historie/germanistika pro střední školy a současně strávil tři roky na univerzitách v Irsku a Německu. Rigorózní práci s názvem „Ležáky. Obyčejná vesnice, Silver A a pardubické gestapo v zrcadle heydrichiády“ obhájil v roce 2009. Od roku 2008 pracuje Vojtěch Kyncl jako historik Památníku Lidice a od r. 2012 je také vědeckým pracovníkem Historického ústavu Akademie věd v oddělení dějin 20. století. Momentálně připravuje velkorysou Zemskou výstavu v Plzni pro rok 2016 pod patronátem české a bavorsék vlády.

rešeršista

Plzeňský sociolog... , vedoucí biografických výzkumů svých studentů...

Please reload